CIJFERVOORBEELD

De opdracht

Opdracht voor een publieke aanbesteding van 200.000 €, exclusief BTW.

Garanties

Te stellen borg ten gunste van de aanbestedende overheid: 5% van de aannemingssom of 10.000 €.

Garanties gevraagd door Algemene Borgstellingen onder de vorm van:​

100 €

1.000 €

  • Maatschappelijke aandelen: 1% ...........................

  • Garanties: 10% ...................................................

Kosten en opbrengsten
Eénmalige kosten

20 €

20 €

  • Kosten neerlegging ..................................................................

  • Rechten Deposito- en Consignatiekas: 0,2% van 10.000 € .....

Startpagina
Recurrente kosten en opbrengsten

-100 €

+99 €

+3 €

+12,50 €

  • Jaarlijkse bijdrage: 1% van 10.000 € .....................................

  • Restorno op jaarlijkse bijdragen: 99% van 100 € ..................

  • Intrest op maatschappelijke aandelen: 3% van 100 € ..........

  • Intrest op garanties: 1,25% van 1.000 € ................................

Jaarlijkse winst voor de aannemer:

14,50 €

Startpagina